Lokomat

 

Hänel Lockomat je systém pre bezpečné uloženie a plne kontrolovaný prístup a obsluhu.
Vzhľadom k týmto vlastnostiam umožňuje Lockomat vytvorenie samoobslužného systému. Využitie je predovšetkým v oblastiach výdajní náradia a meradiel alebo pri potrebe zabezpečenia trvalého prístupu k náhradným dielom alebo iným komponentom.
Prístup užívateľa je chránený nutnosťou identifikácie pomocou hesla alebo osobným preukazom s kódom. Na základe identifikácie umožní systém prístup len k skladovým miestam, ktoré sú pre túto identifikáciu povolené. Všetky prístupy a skladové manipulácie sú riadené a zaznamenávané riadiacim počítačom.
Riadiaci software zaisťuje trvalý prehľad o stave uložených zásob a vykonáva aj ďalšie skladové operácie ako je napríklad sledovanie limitných množstiev, príprava objednávok, vyskladňovanie FIFO alebo LIFO, prípadne sledovanie doby expirácie.

Funkcia

Všetky prednosti Rotomatu sú zachované a rozšírené o možnosť plne riadenej samoobslužnej prevádzky.
Štandardné dvere v obslužnom priestore sú nahradené samostatne ovládateľnými prístupmi k jednotlivým úložným pozíciam.
Po identifikácii obsluhy garantuje systém možnosť prístupu len k vopred definovaným skladovacím pozíciám. Hänel Lockomat je ideálnym prvkom napr. pre vytvorenie samoobslužných výdajní náradia a meradiel .

Jedným zo štandardných prístupov je využitie čiarového kódu a prípadne doplnkového PIN kódu.

Možnosť identifikácie obsluhy a riadenia prístupu pri použití bezkontaktných identifikačných médií.

 

Snímač čiarového kódu slúži tiež na evidenciu vykonávaných skladových manipulácii.

Použitie

V prípade skladovania polovodičových súčiastok zaisťuje Hänel Lockomat uloženia, kedy je minimalizovaná ľudská chyba pri skladových manipuláciách.
Segmentované dvere v obslužnom priestore možno ovládať jednotlivo alebo v skupinách s ohľadom na veľkosť uloženého materiálu.

Klasickým príkladom aplikácie pre Hänel Lockomat je samoobslužná výdajňa náradia a meradiel. Riešenie zabezpečuje stále operatívny prístup ku všetkému uloženému.
Svoje uplatnenie nachádza Hänel Lockomat aj mimo štandardnej aplikácie v strojárstve alebo elektrotechnickom priemysle. Jednou z takýchto oblastí je napríklad zdravotníctvo.

Riadiaca jednotka

Základnou riadiacou jednotkou pre priemyselné systémy je riadenie MP 12 N-S.
Predstavuje srdce celého systému a dodáva mu jeho inteligenciu. Modulárna architektúra Hänel riadiacich systémov a použitie najmodernejších technológií a programových nástrojov je garanciou splnenia najvyšších nárokov súčasnej logistiky. Hänel riadiaci systém je možné prepojiť s nadriadenými systémami a vytvoriť tak súčasť logistického celku.
Riadiace jednotky sú vyrábané v niekoľkých variantoch podľa požiadaviek na ich použitie. Okrem toho je k dispozícii množstvo ďalších elektronických modulov, ktoré rozširujú možnosti riadiacej jednotky napr. systém vyváženia UL 2, polohovací systém MFPS 1...
Integrovaný interface umožňuje pripojenie radu periférnych jednotiek ako sú snímače čiarového kódu, čítačky identifikačných čipov, tlačiareň...

MP 12 N-S

 

Riadiaca jednotka ponúka kapacitu pre 10.000 dielov a 100.000 pozícií pre každý diel môže byť zavedené ďalších 25 dátových polí dokonalá kontrola nastavených hodnôt minimálneho stavu odporúčania systému pre optimálnu skladovaciu pozíciu dodržiavanie skladovacej stratégie podľa požiadavky FIFO, chaotické… možnosť definície pevných skladovacích miest a parametrov práca s kusovníky, sledovanie množstva, kapacity … spracovávanie zákaziek vrátane optimalizácie(hľadanie najkratších ciest) možnosť tlače viacerých výstupných zostáv podľa zadaných parametrov integrovaný systémový čas interface pre pripojenie PC, tlačiarne, čítačky čiarového kódu… integrovaný interface pre pripojenie riadiaceho systému (Host)