Hänel Multi-Space ďalší krok vo vývoji automatizovaných skladových systémov

Pridaním možnosti pohybu extraktora v ďalšej osi dochádza k rozšíreniu možností systému Lean-Lift pre prípady realizácie väčších logistických celkov. Vzhľadom k použitej technológii je pohyb v ďalšej osi možný až do vzdialenosti cez 9 metrov. .
Kompaktnosť celého systému je garanciou ešte vyššieho využitia priestoru a zvýšenia efektívnosti skladovacieho systému.
Hänel Multi-Space umožňuje pohyb vo vertikálnom aj horizontálnom smere.
Rýchlosť pohybu extraktora v oboch osiach je garanciou maximálnej rýchlosti skladových manipulácii.

Vertikálna rýchlosť:

s prázdnym extraktorom 1,7 m / s
s naloženým extraktorom 1,3 m / s (rýchlosť pri maximálnom zaťažení)

Horizontálna rýchlosť:

pohyb po uhlopriečke 1,0 m / s
manipulácia s kontajnerom 0,5 m / s

Moderná konštrukcia a prevedenie mechanizmov extraktora.Koncepcia extraktora umožňuje zvýšenú horizontálnu rýchlosť.Hänel Multi-Space predstavuje variabilný skladovací systém s možnosťou následného rozšírenia.

Funkcie

 

01 Extraktor - stabilné a rozšíriteľné prevedenie
02 Záves a vedenia 4 reťazí pre pohyb extraktora
03 Integrovaný rastrový profil pre založenie kontajnerov
04 Multifunkční kontajner s nosností 250 nebo 500 kg.
05 Svetelná závora na zaistenie bezpečnosti obsluhy
06 Automatická roletka k uzavretiu obslužného priestoru
07 Systém svetelných lúčov pre meranie výšky
08 Vážiace systém integrovaný v extraktore
09 Mikroprocesorová riadiaca jednotka Hänel MP12
10 Vnútorné osvetlenie obslužného priestoru
11 Uloženie riadiacej a výkonovej elektroniky
12 Povrchová úprava práškovou technológiou
13 Servisný vstup je možný z oboch strán systému

Použitie

Modulárna stavba
V prípade potreby je možné rozšírenie ako do výšky, tak do šírky (až cez 9 metrov).

Pružný systém
Možno definovať počet skladových stĺpcov a výdajných miest s ohľadom na spôsob obsluhy a nárokmi na použitie.

Úspora priestoru
Variabilnosť šírkových modulov umožňuje maximálne využitie definovaného priestoru pre skladový systém.Ďalšiu úsporu priestoru garantuje rastrová stena a prevedenie multifunkčného kontajnera.

Úspora času
Časová náročnosť skladových manipulácii je obmedzená len na nevyhnutné úkony. Všetka doba nutná pre pohyb pre klasické sklady v tomto prípade odpadá.

Hänel Multi-Space je vybavený rastrovou stenou s možnosťou kompaktného a zároveň variabilného uloženia materiálu a dielov rôznych výšok.
Hänel Multifunkčný kontajner má rastrový depozitný systém 25 mm, ktorý v kombinácii s rastrovou stenou ďalej zvyšuje kapacitu celého skladového systému

Riadiaca jednotka

 

Základnou riadiacou jednotkou pre priemyselné systémy je riadenie MP 12 N-S, ktoré predstavuje srdce celého systému a dodáva mu jeho inteligenciu.
Modulárna architektúra Hänel riadiacich systémov a použitie najmodernejších technológií a programových nástrojov je garanciou splnenia najvyšších nárokov súčasnej logistiky. Hänel riadiaci systém je možné prepojiť s nadriadenými systémami a vytvoriť tak súčasť logistického celku.
Riadiace jednotky sú vyrábané v niekoľkých variantoch podľa požiadaviek na ich použitie. Okrem toho je k dispozícii množstvo ďalších elektronických modulov, ktoré rozširujú možnosti riadiacej jednotky napr. systém vyváženia UL 2, polohovací systém MFPS 1...
Integrovaný interface umožňuje pripojenie radu periférnych jednotiek ako sú snímače čiarového kódu, čítačky identifikačných čipov, tlačiareň...

MP 12 N-S

 

Riadiaca jednotka ponúka kapacitu pre 10.000 dielov a 100.000 pozícií pre každý diel môže byť zavedené ďalších 25 dátových polí dokonalá kontrola nastavených hodnôt minimálneho stavu odporúčania systému pre optimálnu skladovaciu pozíciu dodržiavanie skladovacej stratégie podľa požiadavky FIFO, chaotické… možnosť definície pevných skladovacích miest a parametrov práca s kusovníky, sledovanie množstva, kapacity… spracovávanie zákaziek vrátane optimalizácie(hľadanie najkratších ciest) možnosť tlače viacerých výstupných zostáv podľazadaných parametrov integrovaný systémový čas interface pre pripojenie PC, tlačiarne, čítačkyčiarového kódu… integrovaný interface pre pripojenie riadiacehosystému (Host)