Hänel Rotomat pre administratívu

 

Henel Rotomat pre administratívu vyhľadá v niekoľkých sekundách požadovaný spis a po stlačení tlačidla ho dopraví do výdajného miesta. Všetká manipulácia so spisom prebieha v optymálnej polohe obsluhy a tým je zabezpečená maximálna ergonomickosť pracoviska. obslužný otvor je možné uzavrieť a zamknúť. Uložené dokumenty sú chránené nie len proti vplyvu okolitého prostredia, ale aj proti nepovolanému prístupu. bezpečnosť priestoru obsluhy   je zabezpečená viacerými nezávislými systémami kontroly.

Časy kartotékových skríň a stien na šanóny sú minulosťou, rovnako tak ako pracné vyhľadávanie a náročná manipulácia. Všetky tieto činnosti sú štandardne spojené soznačnou fyzickou námahou a časovou náročnosťou.

Hänel Rotomat pre administratívu maximálne využíva výšku priestoru a dokáže zvýšiť úložnú kapacitu o viac ako 60%. Vzhľadom k tomu je možné podstatne redukovať priestory potrebné na uloženie spisov.

Funkcie

Rotomat - obežná kartotéka je moderným systémom pre uloženie a prácu s dokumentami. Hanele Rotomat je konštruovaný ako obežný regál s využitím princípu "pater-nosteru", čo v praxi znamená, že sa dokumenty alebo tovar pohybuje k obsluhe a nie naopak. Kartotéka pracujúca na tomto princípe prináša značnú úsporu priestoru a času.

1 Polica na rotačnom mechanizme
2 Multifunkčná polica
3 Vnútorná pohonná jednotka
4 Plynulá regulácia
5 Výdajné miesto s pracovnou plochou
6 Bezpečnostná klapka Hänel
7 Bezpečnostné svetelné závory
8 Hänel mikroprocesorová riadiaca jednotka
9 Riadiaca elektronika
10 Multifunkčný pozičný systém
11 Uzamykateľné posuvné dvere
12 Povrchová úprava práškovou technológiou
13 Servisné dvere

Použitie

 

Rotomat - rotačná kartotéka zaisťuje optimálne uloženie všetkých dokumentov a spisov. Vzhľadom k svojej úložnej kapacite, ktorá je daná maximálnym využitím priestoru, umožňuje realizovať kompletné zázemie pre prácu so spismi priamo na pracovisku. Použitím systému Rotomat je zabezpečené maximálne využitie priestoru a minimalizácia časov potrebných pre manipuláciu so spismi.

Rotomat je vyrobený s využitím najmodernejších technológií a pracovných postupov.

Vonkajšie rozmery Rotomatu sú vždy prispôsobené potrebám a predovšetkým priestorovým možnostiam v mieste inštalácie. Rozhodujúcim parametrom je prispôsobenie výšky Rotomatu výške priestoru. Pri akejkoľvek výške je pre obsluhu zabezpečená manipulácia so spismi v optimálnej pracovnej polohe. Žiadnym iným systémom nemožno dosiahnuť takú kapacitu a obslužnosť, akú zabezpečuje systém Rotomat.

V prípade potreby je možné obslužný priestor uzavrieť a uzamknúť. Všetky uložené spisy sú chránené proti pôsobeniu vonkajších vplyvov a prípadne aj nepovolanému prístupu.

Elektromechanický bezpečnostný systém chráni obsluhu a zároveň zabraňuje poškodeniu spisov. Základom bezpečnostného systému sú celoplošné svetelné závory.

Rotomat je garanciou, že všetky spisy sú uložené prehľadne a možno k nim pristupovať rýchlo a operatívne. Výhody systému Rotomat sú v praxi využívané prakticky vo všetkých oblastiach práce s dokumentami. Užívateľmi nie sú len napríklad bankové alebo finančné inštitúcie, ale aj mnohé inštitúcie v oblasti štátnej správy a zároveň aj v oblasti výrobnej sféry.

Prevedenie

 

Rotomat je dodávaný v štyroch základných farebných kombináciach. Štandardnou farbou prednej a zadnej steny je perlovo sivá, ktorá je kombinovaná s červenou, modrou,zelenou alebo perlovo šedou. Medzi štandardné prevedenie patrí aj celkové prevedenie vo farbe perlovo sivá.

Technické prevedenie a spracovanie umožňuje inštaláciu Rotomatu priamo v priestoroch pracoviska. V takýchto prípadoch je možné dodať farebné prevedenie podľa požiadavky na začlenenie do interiéru. K disp. je celá farebná paleta RAL.

Obrázok ukazuje začlenenie Rotomatov priamo na pracovisku bez narušenia nielen pracovného prostredia, ale ani architektonického zámeru. Je dosiahnutá maximálna ergonomickosť práce s dokumentmi a sú minimalizované priestorové a časové nároky na manipuláciu so spismi.

Riadiaca jednotka

 

 

Riadiaca jednotka predstavuje srdce celého systému a dodáva mu jeho základnú inteligenciu.Modulárna architektúra Hänel riadiacich systémov a použitie najmodernejších technológií a programových nástrojov je garanciou splnenia najvyšších nárokov súčasnej logistiky. Hänel riadiaci systém je možné prepojiť s nadriadenými systémami a vytvoriť tak súčasť logistického celku. K riadiacej jednotke je možné pripojiť napr snímač kódov, tlačiareň... Ďalšie informácie o riadiacich jednotkách sú uvedené v sekcii software.

Riadiaca jednotka MP-0A

 

Je základným riadením pre administratívny Rotomat. Všetky informácie sú pre obsluhu zobrazené na alfanumerickej zobrazovacej jednotke. Základná informácia je číslo police, ktorá sa nachádza vo výdajnom mieste. Ak dôjde k chybe, napr. prerušenie lúča svetelných závor, je táto chyba jasne identifikovaná zobrazením príslušného textu. Rotomat je ovládaný voľbou čísla police na klávesnici a potvrdený klávesov výberu. Je možné použiť aj šípky pre posun o jednu alebo viac políc vo zvolenom smere.