SlowStop®

Patentovaný systém SlowStop® je revolučná ocelová trubka upevnená na špeciálnom ohybnom pätníku , tento systém znamená viac než len "zastaviť pohyb". Počas zrážky, kinetická energia nárazu je postupne absorbovaná elastomerom ktorý je skrytý v dolnej časti stĺpika. Stľpik sa  môže nakloniť približne o  20 °, ako sa postupne absorbuje energiu, a tak zmierňuje škody. Po náraze sa stľpik vráti do vzpriamenej polohe, ostane neporušený a pripravení vykonávať ochrannú úlohu znova. 

Systém sa skladá zo štyroch hlavných častí:

1. Stľpík   2. Základňa   3. Adaptér   4. Elastomer

Každý kus je modulárny a ľahko vymeniteľný v prípade ak by malo dôjsť k poškodeniu. Systém sa inštaluje pomocou štyroch alebo ôsmich kotevných skrutiek, ktoré upevňujú jednotku k betónu.