Systém pre bezpečné uloženie a plne kontrolovaný prístup a obsluhu.

Vzhľadom k týmto vlastnostiam umožňuje Lockomat vytvorenie samoobslužného systému. Využitie je predovšetkým v oblastiach výdajní náradia a meradiel alebo pri potrebe zabezpečenia trvalého prístupu k náhradným dielom alebo iným komponentom.

Prístup užívateľa je chránený nutnosťou identifikácie pomocou hesla alebo osobným preukazom s kódom. Na základe identifikácie umožní systém prístup len k skladovým miestam, ktoré sú pre túto identifikáciu povolené. Všetky prístupy a skladové manipulácie sú riadené a zaznamenávané riadiacim počítačom.

Riadiaci software zaisťuje trvalý prehľad o stave uložených zásob a vykonáva aj ďalšie skladové operácie ako je napríklad sledovanie limitných množstiev, príprava objednávok, vyskladňovanie FIFO alebo LIFO, prípadne sledovanie doby expirácie.