Ďalší krok vo vývoji automatizovaných skladových systémov.

Pridaním možnosti pohybu extraktora v ďalšej osi dochádza k rozšíreniu možností systému Lean-Lift pre prípady realizácie väčších logistických celkov. Vzhľadom k použitej technológii je pohyb v ďalšej osi možný až do vzdialenosti cez 9 metrov. .

Kompaktnosť celého systému je garanciou ešte vyššieho využitia priestoru a zvýšenia efektívnosti skladovacieho systému.

Umožňuje pohyb vo vertikálnom aj horizontálnom smere.

Rýchlosť pohybu extraktora v oboch osiach je garanciou maximálnej rýchlosti skladových manipulácii.

Vertikálna rýchlosť:
s prázdnym extraktorom 1,7 m / s
s naloženým extraktorom 1,3 m / s (rýchlosť pri maximálnom zaťažení)

Horizontálna rýchlosť:
pohyb po uhlopriečke 1,0 m / s
manipulácia s kontajnerom 0,5 m / s