Aerosólové hasenie – moderné riešenie v 21. storočí

Riešenie v praxi – aerosólový generátor

FP-20S

FP-40S

FP-80S

FP-100S

FP-200S

FP-500S

FP-1000M

FP-1200

FP-2000

FP-3000

FP-5700

FP-1200S

FP-2000S

FP-3000S

FP-5700S

Jednoduché riešenie pre nepriechodný priestor

 • Ochrana menších nepriechodných priestorov
 • Spúšťanie systému je možné s 1,5V baterkou (AAA) s FPC-4R.
 • Lineárny termokábel kábel-LHD (680C alebo 1050C) po pretavení sa uzavrie obvod a spustí generátor
 • Zabudované relé môže vyslať signál o hasení

Aktivácia s modulom FPC-5 bimetal.

 • Bimetal samostatne alebo s LHD – aktivácia pri prekročení tepelnej hodnoty
 • Možnosti:

  – 60°C,70°C, 80°C, 100°C

  – 68 °C alebo 105 °C

 • Spúšťací zdroj baterka

 • Minimálne požiadavky na baterku 1,5 V , min. 0,8 A,  v trvaní 3-4 sekúnd.

    

Aktivácia termomechanickým zariadením (BTA)

 • Aktivačné teploty: 57, 68, 79, 93, 141, 182 °C
 • Tepelná tolerancia : ± 3,5 %
 • Aplikácia aj vo výbušnom prostredí

Spôsob ochrany – úplné zaplavenie priestoru

1. Zaplavenie priestoru

Najčastejší spôsob ochrany. Hasiaca látka vyplní celý priestor a je účinná minimálne 30 minút.

Spôsob ochrany – vnútorná ochrana

2. Vnútorná ochrana

Zaplavíme  len požadovanú časť zariadenia, technológie.

Investície pri vybudovaní systému (priestor 60 m3)

Porovnanie s inými hasiacimi látkami

 • Šetrí životné prostredie
  (ODP:0, GWP:0, ALT: minimálne)
  No HFC, No CFC
 • Minimálna údržba
 • Hasiaca látka neobsahuje pyrotechnické alebo toxické látky
 • Životnosť 15 rokov (certifikované), záruka 5 rokov !
 • Mnohostranná využiteľnosť
 • Mimoriadna účinnosť, 10x  účinnejšia ako náhrady halónov !
 • Šetrí náklady pri vybudovaní a prevádzkovaní.

Jednoduché kroky pri navrhovaní

 • Vyberieme spôsob ochrany podľa dostupných informácií o objekte ochrany.
 • Výpočet hasiacej látky.
 • Určenie typov a množstva generátorov.
 • Určenie rozmiestnenia a polohy generátorov
 • Výber spôsobu aktivácie
 • Navrhnutie spôsobu prepojenia medzi EPS, požiarnou ústredňou a generátormi.
 • Vyhotovenie realizačného projektu

Realizované projekty – nepriechodné priestory

Realizované projekty  – priechodné priestory

 • Priestory s elektrotechnickými zariadeniami,

 • Strojovne

 • Transformátory, záložné zdroje el. energie

 • Telekomunikačné zariadenia.

 • Serverovne

 • Káblové tunely

 • Sklady, archívy dokumentov

Realizované projekty – elektrotechnické zariadenia

Sklady nebezpečných látok, PHM

Veterné elektrárne

Technologické zariadenia – skladovací automat

Pravidlá podľa ktorých sa riadime

KIWA medzinárodná skúšobná a certifikačná organizácia Holandsko. Protokol BRL-K23001/04, 2001

CEN TR15276/1-2: 2009, Európska norma (aj ako STN a ČSN)

ISO 15779 :2011, Medzinárodná norma

NFPA 2010 -2015 :Americká norma od 2005 platná

UL (Underwriters Laboratories USA) – UL 2775: 2009

  AS 4487: Austrália