Hänel ROTOMAT predstavuje ideálny skladovací systém pre dosiahnutie maximálnej skladovej kapacity na minimálnom priestore. Výškovo je ROTOMATprakticky neobmedzený a pre obsluhu zaisťuje trvalo optimálne pracovné prostredie pri skladových manipuláciách.

ROTOMAT zabezpečuje pohyb tovaru na obsluhu a nie pohyb obsluhy k tovaru. Týmto spôsobom sa podstatne skrátia manipulačné časy a je možné značne zvýšiť produktivitu a operatívnosť celého skladového systému…
Vysoko výkonná riadiaca jednotka s možnosťou prepojenia s centrálnym informačným systémom. Požadovaný tovar je k dispozícii jednoduchým stlačením tlačidla a v ergonometricky optimálnej polohe. Zníženie rizika úrazu odbúraním všetkých manipulačných prostriedkov. Rotomat chráni všetky uložené diely pred pôsobením vonkajších vplyvov ako je napr. prach alebo svetlo a proti nepovolanému prístupu.