Programové vybavenie a mikroprocesorové riadiace jednotky Hänel podstatne zvyšujú úžitkovú hodnotu systému. Variabilnosť a prispôsobenie umožňuje vytvoriť celok, ktorý presne zodpovedá požiadavkám užívateľa. Ďalšou výhodou je možnosť bezproblémového následného prispôsobenia v prípade zmeny požiadaviek na funkciu systému.

V mnohých prípadoch je úplne dostačujúce pre dosiahnutie požadovaného výkonu systému vlastnej inteligencie riadiacej jednotky. S riadiacou jednotkou MP 12D je možné vytvoriť plnohodnotný lokálny skladový systém so všetkými potrebnými funkciami.

Pokiaľ sa jedná o rozsiahlejšie systémy, je možné celý systém riadiť pomocou centrálneho riadenia MP100D, alebo aplikačným programovým vybavením s možnosťou napojenia na centrálny informačný systém. Riadiaca jednotka umožňuje pripojenie periférnych zariadení vstupu a výstupu napr. snímač čiarového kódu, tlačiareň, riadiaci počítač.