Na stránke sa pracuje.

KASYS, s. r. o.
Rybničná 38/T
831 06 Bratislava 35
SLOVAKIA

IČO: 35 698 179
IČ DPH: SK2020324394
Tel.: +421-2-4363 8102
Fax: +421-2-4342 7294
E-mail : kasys@kasys.sk
www.kasys.sk