Software

 

Programové vybavenie a mikroprocesorové riadiace jednotky Hänel podstatne zvyšujú úžitkovú hodnotu systému. Variabilnosť a prispôsobenie umožňuje vytvoriť celok, ktorý presne zodpovedá požiadavkám užívateľa. Ďalšou výhodou je možnosť bezproblémového následného prispôsobenia v prípade zmeny požiadaviek na funkciu systému.
V mnohých prípadoch je úplne dostačujúce pre dosiahnutie požadovaného výkonu systému vlastnej inteligencie riadiacej jednotky. S riadiacou jednotkou MP 12N je možné vytvoriť plnohodnotný lokálny skladový systém so všetkými potrebnými funkciami.
Pokiaľ sa jedná o rozsiahlejšie systémy, je možné celý systém riadiť pomocou centrálneho riadenia MP100D, alebo aplikačným programovým vybavením s možnosťou napojenia na centrálny informačný systém.Riadiaca jednotka umožňuje pripojenie periférnych zariadení vstupu a výstupu napr. snímač čiarového kódu, tlačiareň, riadiaci počítač.

MP OA

Riadiaca jednotka MP 0A predstavuje najjednoduchší systém riadenia pre Hänel Rotomat:

- zobrazovacia jednotka 3 segmenty
- priama voľba police
- numerická klávesnica
- digitálne zobrazenie čísla police
- chybové hlásenia pomocou kódov
- možnosť programovania MFPS 1
- riadenie bezpečnostných prvkov

Riadiaca jednotka MP 0A-ZD:

- zobrazovacia jednotka s 2 riadkami
- možnosť nastavenia jazyka
- lokálneho alebo počítačového riadenia
- priama voľba police, pozícia ...
- možnosť snímača čiarového kódu
- textové správy o stave systému
- možnosť riadenia 2. výdajných miest
- riadiace jednotky je možné spájať do siete
- individuálna definícia pozícií MFPS 1
- riadenie bezpečnostných prvkov

MP 100

MP 100D predstavuje centrálne riadenie, ktoré slúži k správe dát a riadi komunikáciu 2 až 99 Rotomatov alebo Lean-Liftov, ktoré sú vybavené riadiacimi jednotkami MP 12N-H.
MP 100D zaisťuje kompaktnosť celého systému.Vnútorná pamäť 10 MB Flash-PC-Card má kapacitu až 100.000 dielov, 400.000 pozícií, 4.000 zákaziek.
MP 100D spolu s riadiacimi jednotkami MP 12N-H má rovnaké funkcie ako samostatné riadenie.Umožňuje však zabezpečenie prehľadu a stavu celého skladu, vrátane prípadných výstupných zostáv... Pre urýchlenie skladových manipulácii je centrálne riadenie vybavené funkciou prípravy následného kontajnera Lean-Liftu do pohotovostnej polohy.

Software

 

Aplikačné programové vybavenie umožňuje vytvorenie komplexných logistických celkov. K dispozícii sú tri základné prevedenia:

- Systém riadenia skladu
- Softvér pre výdajne náradia a meradiel
- Komplexné riešenie pre archív a register

Programové riešenie je prispôsobené požiadavkám užívateľa s ohľadom na jeho špecifiká a spôsob organizácie manipulácie s materiálom alebo spismi. Do štruktúry programu sú priebežne premietané potrebné zmeny, ktoré plynú z organizačných alebo iných požiadaviek.
Samozrejmosťou je možnosť integrácie do centrálneho informačného systému s garanciou výmeny a aktualizáciou dát v reálnom čase alebo v časových intervaloch podľa požiadavky.
Pre obsluhu je možnosť ovládania systému z riadiacich počítačov alebo priamo z riadiacej jednotky ROTOMAT alebo LEAN-LIFT.

Multifunkčné rameno umožňuje uloženie všetkých súčastí nadstavby riadiacej jednotky systému  ROTOMAT alebo LEAN-LIFT.Ukážka možného usporiadania pracoviska s využitím periférnych zariadení riadiacich jednotiek pri obsluhe viacerých systémov ROTOMAT alebo LEAN-LIFT s možnosťou lokálnej alebo centrálnej obsluhy.

Kontrola oprávnenosti prístupu pomocou osobných identifikačných preukazov rôznych typov.Zadávanie vstupných dát pomocou snímača čiarového kódu, ktorý je pripojený k riadiacej jednotke.Integrovaný snímací systém LEAN-LIFT, ktorý ukladá fotografie jednotlivých kontajnerov do kmeňových dát.

Bezpečnosť

 

Splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek potvrdených platnými certifikátmi je jednou  zo základných vlastností systémov Hänel. Priestor pre obsluhu je chránený dvoma  nezávislými  systémami –samotestovateľnými svetelnými závorami a mechanickými  bezpečnostnými klapkami. Je zaistená nie len bezpečnosť a ochranu obsluhy, ale aj ochrana proti poškodeniu uloženého materiálu alebo spisov. Ak sa zariadenie nepoužíva,  je možné  obslužný priestor uzavrieť posuvnými dverami, ktoré sú uzamykateľné. Týmto spôsobom  je uložený  materiál chránený nielen proti pôsobeniu vonkajších vplyvov,  ale aj proti nepovolanému prístupu.

 

Kontrola vyváženia zaisťuje optimálne rozloženie váhy medzi prednou a zadnou stranou  Rotomatu. Nejedná sa o obyčajný systém kontroly,  ale zo zistených údajov systém  vykonáva  odporúčania na preskladnenia políc. Navigačná svetelná lišta je integrovaná v obslužnom priestore Lean-Lift alebo Rotomatu.  Umožňuje obsluhe rýchlu orientáciu, kde sa nachádza požadovaný diel alebo dokument.